Полезни съвети
 
 
Пародонтология » Пародонтална хирургия

Сравнително млада дисциплина в пародонтологията, която е напълно обособена отделна специалност в денталната медицина.

Днес по света пародонтологията и в частност пародонталната хирургия е твърде развита отделна медицинска специалност. Радостен е фактът, че през последните няколко години и у нас се засили интересът към нея. Все повече частно-практикуващи дентални лекари започнаха да отдават заслуженото на съвременната пародонтална хирургия.