Полезни съвети
 
 
Ортодонтия

Ортодонтия - наука, неразделна част от стоматологията, които се състои в диагностика, профилактика и лечение на зъбно-алвеоларни и челюстно-лицеви нарушения. Специален термин за такива нарушения е "Дисклузия" или "Неправилна захапка". За ортодонтското лечение или корекция на захапката е нужен висок професионализъм. Стоматологът трябва да е много опитен в използването на техниката и оборудването, с които се третират зъбите, зъбните редици и челюстно-лицевия баланс като цяло.

Красивите зъби и блестящата усмивка са показател за здравето, културата и състоянието на всеки човек. Грешно е да се смята, че неправилно подредените зъби могат да се коригират само в детството. Никой няма достатъчно основателна причина да се откаже от корекцията на усмивката. Днес благодарение на съвременните технологии всеки може да има "холивудска" усмивка, на всяка възраст.