Полезни съвети
 
 
Клиниката » Биография
Д-р Димова

Д-р Веселина Димова е завършила Стоматологичен факултет в Медицинска Академия в гр. Пловдив през 1982 година. През 1989 г. защитава специалност "Обща стоматология" в Медицинска Академия - София. Тя има 28 годишна практика.
Професионалните й интереси са в областта на естетично-възстановителната стоматология, ендодонтията (обработка на кореновите канали), протетика и лицево-челюстна хирургия - имплантология и пародонтална хирургия.
Д-р Димова повишава непрекъснато квалификацията си, като е посетила над 20 курса за следдипломно обучение. Сред завършените курсове и специализации са MAILLEFER в Швейцария, Великобритания, Лос Анджелис, специализация по имплантология IMZ, BIACON системи, ортопедична стоматология, съвременни ендодонтски системи, имплантология и редица други.

Д-р Димова членува в неправителствени организации и граждански сдружения и участва в благотворителни кампании за деца, лишени от родителски грижи, домове на възрастни хора, социално слаби и хора в неравностойно положение, води активен обществен и политически живот.

Д-р Абуд Жоржос - специалист ортодонт.
Завършил специализация в Софийския стоматологичен факултет под ръководството на професор, доцент и асистенти по ортодонтия през 2003 г. Посещава повече от 10 курса при различни чуждестранни професори. Упражнява частната си практика от 2004 г. Има значителен опит , както при лечението на зъбно-челюстни деформации при деца, така и в ортодонтското лечение при възрастни пациенти.

За контакт: Моб: 0897 893 662
E-mail: dr.aboudgeorgos@hotmail.com