Полезни съвети
 
 
Имплантология
    Зъбните имплантанти служат за заместване на:
  • единичен зъб, когато върху имплантанта се поставя коронка
  • група липсващи зъби
  • за създаване на опори за закрепване на неподвижна зъбна протеза (мост)
  • стабилизиране на цели подвижни протези (ченета)

Неподвижните протези, фиксирани върху имплантанти, създават функционален и естетичен комфорт на пациента. Имплантантите заместват липсващи зъби, включително корена. Те са вградени в челюстта на мястото на старите липсващи зъби. Ако костта е стопена на мястото на извадения зъб, се налага хирургично изграждане на кост.

Импланти

Някои системи импланти след поставянето им лежат под венеца в устата, докато се интегрират с костта. Времето варира от 3 до 6 месеца в зависимост от вида и системата на имплантите. След това върху имплантанта се завинтва надстройка, за която се фиксира новата корона. Има системи импланти, при които не е нужно изчакване, а веднага може да се постави корона и така пациента е със зъб веднага след имплантирането. Други системи позволяват в момента на изваждането на зъба, да се постави имплант и дори временна корона. Имплантирането става с местна упойка.

Често пациентите питат за вероятността зъбните имплантанти да се отхвърлят от организма. На практика такава опасност няма. В науката за различните типове имплантанти това се нарича остео- или фибро-интеграция. Интегрираният в организма зъбен имплантант се държи като естествен зъб. Естествено с възрастта всички тъкани и органи атрофират, включително и челюстните кости. Естествените зъби се оголват и разклащат, което довежда до изваждането им. Същото важи и за зъбните имплантанти. Погрешно е схващането за т. н. отхвърляне на зъбните имплантанти. Един добре поставен с добро качество издържа около 15-20 години. Този срок се счита за сериозно постижение.