Полезни съвети
 
 
Естетична стоматология

Естетика означава буквално преведено "наука за сетивата". Тя се занимава първо със сетивните възприятия и възможните чрез тях разпознавания. Понятието идва от гръцката дума "aisthesis", което се употребява за "възприемане" и "почувстване", но също и за "разпознаване" и "разбиране". При днешната употреба естетика се асоциира предимно с красота. "Ако има нещо, заради което си струва човек да живее, то това е съзерцанието на красивото", казва Платон.

Една усмивка може да трансформира лицето от очарователно към сияещо и също да повлияе възприемането на красотата. В днешно време развитието и възможностите на стоматологията са предпоставка за постигането на все по-високи резултати в естетиката. Как го постигаме?

- Избелване
- Фасети